Starting Memorial Day until Labor Day – the Parish Office will close at 1 PM on Fridays.

Począwszy od Memorial Day aż do Labor Day – Biuro Parafialne będzie otwarte w piątki do godziny 1 PM.