Interior of the Church / Wnętrze kościoła:

The Chapel / Wnętrze Kaplicy: