PARISH DIRECTORY / PRACUJĄCY W PARAFII

CLERGY / KSIĘŻA:

REV. PAWEŁ MOLEWSKI – PASTOR / PROBOSZCZ
REV. MSGR. JOSEPH PLUNKETT – IN RESIDENCE / REZYDENT

PARISH OFFICE:

MRS. MARZENA ŻMUDA – PARISH SECRETARY


 

MUSIC MINISTRY:

MR. KRZYSZTOF BUCZYNSKI – MUSIC DIRECTOR / ORGANISTA

RELIGIOUS EDUCATION:

MRS. MARZENA ŻMUDA – DIRECTOR OF RELIGIOUS EDUCATION / DYREKTOR KATECHEZY